JetFogger 

Desinfecteren en bestrijden met diverse ontsmettingsvloeistoffenDe JetFogger wordt gebruikt om grote hoeveelheden vloeibaar ontsmetting-/desinfectiemiddel te vernevelen/verdampen. De machine is op verschillende gebieden in te zetten, bijvoorbeeld in tuinbouwkassen, bosgebieden, pluimveestallen, pakhuizen en opslagsilo’s.

Voor de aandrijving van de JetFogger wordt een straalmotor gebruikt. Door de grote luchtstroom en luchtsnelheid die de motor produceert, dringt de nevel door tot in alle plaatsen van de te ontsmetten ruimte/gebied. De natuurlijke werveling van de luchtstroom van de turbine versterkt dit effect. Het gebruik van alternatieven voor formaline heeft de continue aandacht van Liberty Gasturbine Holland.

De JetFogger kan alle kanten op worden gericht voor bijv. het behandelen van bomen

De bediening van de JetFogger is zeer eenvoudig; met behulp van het MMS (Machine Management Systeem) bestaat deze bediening uit een aan-en-uit knop. Het MMS zorgt voor een geheel geautomatiseerd start-, bediening- en bewakingssysteem. De JetFogger wordt doorgaans geplaatst op een aanhangwagen, maar zelfrijdende units zijn ook leverbaar. 
 
Processierups:
Bestrijding van de processierups geschiedt doorgaans door verbranding, het opzuigen van deze rups en bestrijding door (milieuvriendelijke) bestrijdingsmiddelen. Als aanvulling op bovenstaande methoden kunnen deze processen of een combinatie van deze processen beter werken met de JetFogger zoals hierboven is afgebeeld. De combinatie van de uitlaatgastemperatuur en de grote worplengte kunnen de JetFogger tot de ultieme bestrijdingsmethodiek maken.  Er kan bijvoorbeeld met redelijke snelheid gereden worden over de vluchtstrook van een snelweg en tegelijkertijd de JetFogger zodanig richten dat een bomenstrook verneveld kan worden met bestrijdingsmiddel. 
  
JetFogger op trailer geplaatst

 Voordelen van de JetFogger:
- Het systeem werkt gemiddeld tien maal sneller dan conventionele 
  systemen
- Arbeidsvriendelijk
- Mobiel systeem of zelfrijdende unit
- Volledig geautomatiseerd bedieningssysteem
- Veilig door totale systeembewaking

De formalinedamp verspreidt zich snel door de gehele kas
 

Liberty Engineering BV (dochterbedrijf van Liberty Gasturbine International) verkoopt en verhuurt de JetFogger. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.
 
Laatste nieuws

03/02/2017

Laatste nieuws

17/11/2016