SurfaceJet

De SurfaceJet is een machine die een grote hoeveelheid zeer warme lucht produceert (minimaal 7 m3 bij 550 graden Celsius per seconde). Met deze warme lucht kan de SurfaceJet o.a. oppervlaktes drogen, zoals bijvoorbeeld die van wegdekken, proving grounds, vliegvelden en racecircuits.

De SurfaceJet is te gebruiken voor de volgende functies:
- smelten
- opwarmen
- verhitten
- drogen
- blazen
- kiemzaden verbranden

De SurfaceJet wordt onder andere ingezet bij:
- naverdichten van asfalt (verhitten).
- drogen en voorverwarmen van ondergrond (bijvoorbeeld bij het aanbrengen van een sami- of kleeflaag.
- begaanbaar maken van op- en afritten, bruggen en viaducten bij winteroverlast.
- snel opwarmen van stroken voor markering en belijning.      
     
    
SurfaceJet geleverd aan Volvo Zweden
 
SurfaceJet geleverd aan Ford België

De blaasmond kan verdraaid worden; ideaal voor wegbelijners en wegmarkeerders

Sneeuw veroorzaakt vaak grote problemen op vliegvelden, parkeerplaatsen, op en afritten en moeilijk te bereiken plaatsen. Het gebruik van chemicaliën voor gladheidbestrijding wordt steeds moeilijker vanwege de steeds strengere milieu-eisen. De SurfaceJet biedt een oplossing door niet alleen sneeuw weg te blazen maar deze ook te smelten, waardoor het smeltwater via bestaande afwatering kan wegvloeien.

SurfaceJet wordt gebruikt voor het smelten van sneeuw op de opstelplaatsen van vliegtuigen

Ook wordt de SurfaceJet gebruikt voor het drogen en schoonblazen van oppervlaktes van bijvoorbeeld (race) circuits. De werkwijze is eenvoudig: de hete uitlaatgassen verdampen het water, en de luchtstroom blaast de met water vermengde lucht weg.
De SurfaceJet is een perfecte machine om (race) circuits te ontdoen van zand en rommel. De SurfaceJet kan bijvoorbeeld worden gemonteerd op een pick-up truck of een tandemas trailer. De luchtverdeler is een standaardproduct maar kan worden gemodificeerd naar klantspecificaties op iedere gewenste breedte. 

De SurfaceJet is veilig en volledig geautomatiseerd en voorzien van alle noodzakelijke beveiligingen. 

Klanten die de SurfaceJet gebruiken zijn:

- Vliegvelden
- Racecircuits
- Wegenbouwers
- Rijkswaterstaat
- Testinrichtingen
- Automobiel fabrikanten       
 
Hier 2 demonstraties in de vorm van video van de SurfaceJetVraag onze brochure aan voor gedetailleerde informatie over de SurfaceJet.

Klik hier voor specifieke informatie voor vliegvelden

Laatste nieuws

03/02/2017

Laatste nieuws

17/11/2016