JetFogger

Een JetFogger is een machine die een grote hoeveelheid desinfecteervloeistof verdampt en met forse kracht verspreid.

Voor het desinfecteren en ontsmetten van een kassencomplex gebruikt men o.a. formaline of waterstofperoxide. De JetFogger is een fogger met grote capaciteit en ook toepasbaar voor processierupsbestrijding en stalontsmetting.

De JetFogger wordt gebruikt om grote hoeveelheden vloeibaar ontsmetting-/desinfectiemiddel te vernevelen/verdampen. De machine is op verschillende gebieden in te zetten, bijvoorbeeld in tuinbouwkassen, bosgebieden, pluimveestallen, pakhuizen en opslagsilo’s.

Door de grote luchtstroom en luchtsnelheid die de gasturbine produceert, dringt de nevel door tot in alle plaatsen van de te ontsmetten ruimte c.q. het gebied. De natuurlijke werveling van de luchtstroom van de turbine versterkt dit effect.

De JetFogger wordt doorgaans geplaatst op een aanhangwagen, maar zelfrijdende units zijn ook leverbaar.

Processierups:

Bestrijding van de processierups geschiedt doorgaans door verbranding, het opzuigen van deze rups en bestrijding door (milieuvriendelijke) bestrijdingsmiddelen. Als aanvulling op bovenstaande methoden kunnen deze processen of een combinatie van deze processen effectiever zijn met de JetFogger zoals hierboven is afgebeeld. De combinatie van de uitlaatgastemperatuur en de grote worplengte kunnen de JetFogger tot de ultieme bestrijdingsmethodiek maken.  Er kan bijvoorbeeld met redelijke snelheid gereden worden over de vluchtstrook van een snelweg en tegelijkertijd de JetFogger zodanig richten dat een bomenstrook verneveld kan worden met bestrijdingsmiddel.

Voordelen van de JetFogger:

  • Het systeem werkt gemiddeld tien maal sneller dan conventionele systemen
  • Arbeidsvriendelijk
  • Mobiel systeem of zelfrijdende unit
  • Volledig geautomatiseerd bedieningssysteem
  • Veilig door totale systeembewaking

Basis Technische Specificatie:

Gewicht 600Kg (exclusief voertuig)
Brandstofverbruik: 270 liter/min
Lengte: 2.5 meter
Breedte: 1.2 meter
Hoogte: 1.4 meter