Calamiteiten dienst bij brand

Liberty Gasturbine Holland heeft een Steamexfire 1000 systeem en een TRS2500FOG systeem met bemanning 24/7 paraat staan voor iedere uitruk voor grote industriële branden. Iedere beroeps- of bedrijfsbrandweer kan een beroep op ons doen.

Wij bieden aan Veiligheidsregio’s, brandbestrijdingsorganisaties, salvage bedrijven en bedrijfsbrandweerorganisaties onze krachtige brandbestrijdingstechniek aan.

Hiermee bieden wij krachtige brandblusapparatuur aan iedere Veiligheidsregio, Officier van Dienst, Meldkamer, brandweercommandant maar ook aan organisaties als bijvoorbeeld Florian groep, Gezamenlijke Brandweer, marine salvage organisaties, raffinaderijen, chemische fabrieken, enz.